Strona używa cookies (ciasteczek). Do czego są one potrzebne można dowiedzieć się => w tym miejscu. Korzystanie z naszego serwisu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.

Zesłanie Ducha Św.

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO W PARAFII PW. ŚW. OJCA PIO W GRAJEWIE.
8 czerwca w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w kościele pw. Św. Ojca Pio w Grajewie spotkali się przedstawiciele wspólnot charyzmatycznych z miasta i okolic na wspólnym czuwaniu. Przybyli członkowie Gloriosa Trinita, Equipes Notre- Dame, Kościoła Domowego oraz Odnowy w Duchu Świętym. Każda ze wspólnot miała swój udział w przebiegu uroczystości uczestnicząc w Eucharystii, rozważaniach , modlitwie spontanicznej, wspólnym śpiewie. Wszystkim przyświecało hasło,, Abyśmy byli jedno”. Całej uroczystości przewodził ks. Maciej Sztych, opiekun wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Rafael. Najważniejszym punktem czuwania była koncelebrowana Eucharystia, której oprawę muzyczną, jak i całej uroczystości zapewnił zespół muzyczny wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Po mszy świętej nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i celebracja Pięćdziesiątnicy.
W tej nazwie kryje się głęboka symbolika. Dzień pięćdziesiąty następuje po przeżyciu siedmiu tygodni, a w każdym z nich przeżywaliśmy siedem dni. Przekroczenie tej granicy to wejście w nową rzeczywistość, wyznaczoną interwencją Boga. Stwarza ją Ojciec przez zmartwychwstanie swego Syna i zesłanie Ducha Świętego.
Celebracja, którą prowadziliśmy, podzielona była na siedem części. W każdej usłyszeliśmy siedem krótkich tekstów Pisma Świętego, mówiących o działaniu Ducha Świętego w dziele stworzenia, odkupienia i uświęcenia. Dziękowaliśmy Bogu za dar Ducha i prosiliśmy , aby przemieniał nasze życie. Na początku każdej części zapaliliśmy świecę, która przypominała, że Duch Święty zstąpił pod postacią ognia.
Następnie w modlitwie spontanicznej prosiliśmy o wylanie darów Duch Świętego dla całej wspólnoty Kościoła, naszych parafii, wspólnot, rodzin, nas samych. A przede wszystkim prosiliśmy o dar jedności w Kościele, ojczyźnie i świecie.
Po tej pełnej mocy modlitwie przeplatanej śpiewem, ksiądz Maciej wygłosił homilię, w której dokonał syntezy usłyszanego Bożego Słowa oraz wprowadził nas w obrzęd odnowy misji bierzmowania. Po odnowieniu przyrzeczeń z bierzmowania każdy z uczestników mógł skorzystać z indywidualnego błogosławieństwa z nałożeniem rąk oraz zapalić świecę na znak przyjęcia Ducha Świętego. Mocnym punktem naszego czuwania w jedności było wspólne odśpiewanie pieśni „ Zjednoczeni w Duchu...”, kiedy to wszyscy spontanicznie wyszli z ławek i chwyciwszy się za ręce trwali na modlitwie słowami tej pieśni. Wspólne czuwanie zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, wszak to Maryja pierwsza doznała działania Ducha Świętego. Uroczystość w naszej świątyni mogła dojść do skutku dzięki wsparciu , zrozumieniu i pomocy ks. Proboszcza Dariusz Goska, do którego kierujemy słowa podziękowania.
Dla Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Rafael wigilijne czuwanie było wstępem do świętowania Zesłania Ducha Świętego. W tym dniu podczas mszy świętej o godzinie 12.00 ks. Maciej Sztych dokonał poświecenia chorągwi wspólnoty. Od dawna członkowie wspólnoty planowali ufundowanie proporca ale dopiero w tym roku dzięki hojności darczyńców i własnym środkom nasze dążenia się zmaterializowały. Podczas procesji Bożego Ciała po raz pierwszy będzie nam towarzyszyć chorągiew ze znakiem Ducha Świętego .

wzasiegu logo w70pxrngk