Strona używa cookies (ciasteczek). Do czego są one potrzebne można dowiedzieć się => w tym miejscu. Korzystanie z naszego serwisu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.

Historia parafii

Dekret erekcyjny parafii rzymskokatolickiej pw. Świętego Ojca Pio w Grajewie

Na większą chwałę Boga Wszechmogącego, na pożytek Kościoła Świętego i dla większego dobra duchowego wiernych, po konsultacji z duszpasterzami parafii, na podstawie kan. 515 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego (w łączności z kan. 127 § 1), po wysłuchaniu zdania Rady Kapłańskiej ERYGUJEMY – z dniem 30 listopada 2003 r. – Parafię pod wezwaniem ŚW. OJCA PIO W GRAJEWIE i włączamy tę parafię do Dekanatu Grajewskiego.
Parafia pw. św. Ojca Pio powstaje z terytorium parafii Trójcy Przenajświętszej i parafii MB Nieustającej Pomocy w Grajewie.

Granica pomiędzy parafią Trójcy Przenajświętszej i parafią św. Ojca Pio biegnie w następujący sposób: od ul. Kopernika ulicą Ekologiczną (obie strony należą do nowej parafii), środkiem ul. Wikto-rowej do ul. Targowej, dalej ulicą Targową i ulicą Konstytucji 3 Maja (obie strony tych ulic należą do nowej parafii) do skrzyżowania z ulicą Koszarową. Ponadto do parafii św. Ojca Pio należą następujące miejscowości z parafii Trójcy Przenajświętszej: Osiedle Biebrza, Sikora i Szymany Kolonie.
Granica pomiędzy parafią MB Nieustającej Pomocy i parafią św. Ojca Pio biegnie w następujący sposób: od ul. Konstytucji 3 Maja pomiędzy marketem Biedronka i posesją prywatną nr 12 z ul. Konstytucji 3 Maja, następnie pomiędzy blokiem nr 46 z Osiedla Południe a prywatnymi posesjami z ul. Konstytucji 3 Maja, dalej pomiędzy blokami nr 45 i nr 13 a blokiem nr 12, drogą wewnętrzną pomiędzy blokiem nr 16 a blokiem nr 14 do ul. Krasickiego, następnie środkiem ul. Krasickiego do ul. Szpitalnej, dalej pomiędzy posesją z garażami a posesjami należącymi do Spółdzielni Mieszkaniowej, Ciepłowni i Gospodarki Komunalnej do ul. Ekologicznej, dalej granicą posesji należącej do Oczyszczalni Ścieków w kierunku granicy miasta.
Do parafii św. Ojca Pio należy część miasta położona w kierunku północno-wschodnim od podanego wyżej rozgraniczenia.

Parafia św. Ojca Pio z mocy samego prawa posiada osobowość prawną (kan. 515 § 3 KPK i Ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Dz. U. Nr 29 z 1989 r., poz. 154).
Parafia korzystać będzie z cmentarzy wybranych zgodnie z postanowieniami prawa kościelnego.
Parafia pw. św. Ojca Pio posiada wszystkie prawa i przywileje z jakich korzystają parafie Diecezji Łomżyńskiej oraz ciążą na niej wszystkie obowiązki, jakie spoczywają na wszystkich parafiach Diecezji.
W myśl kan. 536 i 1280 KPK parafia powinna posiadać własną Radę duszpasterską i Radę do spraw ekonomicznych.

Należy sporządzić urzędowe pieczęcie: podłużną i okrągłą z napisem: „Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ojca Pio w Grajewie”. Pod tym tytułem należy również prowadzić wszystkie księgi parafialne, przewidziane tak prawem powszechnym, jak i partykularnym. W myśl kan. 1535 §4 KPK parafia powinna mieć własny depozyt dokumentów czyli archiwum.
Dekret niniejszy obowiązujący od dnia 30 listopada 2003 r. należy odczytać wiernym na wszystkich Mszach św. w I Niedzielę Adwentu 30 listopada br. w parafiach: pw. Trójcy Przenajświętszej i MB Nieustającej Pomocy oraz parafii pw. św. Ojca Pio w Grajewie.

+ Stanisław TChr Biskup Łomżyński
Ks. T. Sliwowski Kanclerz Kurii
Łomża, dnia 23 listopada 2003 r.,
N. 1922/B/2003 W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Do parafii należą miejscowości: Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja od nr 12, ul. Targowa: strona parzysta od nr 10 i strona nieparzysta od nr 7, ul. Ekologiczna, ul. Elektryczna, ul. Wiktorowo: strona nieparzysta od nr 73 i blok nr 60, z Osiedla Południe bloki: nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15 oraz miejscowości: Osiedle Biebrza, Sikora i Szymany Kolonie.

Cmentarz grzebalny: parafia korzysta z cmentarza parafialnego i komunalnego na terenie parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie.

Liczba wiernych: 3 164

Więcej w tej kategorii: « Galeria Rada parafialna »

wzasiegu logo w70pxrngk