Strona używa cookies (ciasteczek). Do czego są one potrzebne można dowiedzieć się => w tym miejscu. Korzystanie z naszego serwisu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.

Ekipa Equipes Notre-Dame

„Ważnym jest, aby zrozumieć, że wszystko w ekipie jest nakierowane na dążenie do osiągnięcia doskonałości w miłości chrześcijańskiej.”
ks. Henri Caffarel

 

Ekipa jest chrześcijańską wspólnotą małżeństw, które wierzą w ideał małżeństwa chrześcijańskiego i chcą:

  • pozostać wiernymi obietnicom złożonym w czasie chrztu
  • umieścić Chrystusa w centrum swego życia
  • oprzeć swoje życie małżeńskie i rodzinne na Ewangelii
  • poszukiwać lepszego poznania woli Bożej dotyczącej mężczyzny i kobiety w celu jej wypełniania
  • swoim życiem świadczyć o miłości Bożej
  • nieść światu orędzie Chrystusa
  • w życiu społecznym i zawodowym dawać świadectwo wartości chrześcijańskich
  • nieść czynne wsparcie Kościołowi, biskupom i duchowieństwu
  • poprzez współpracę z Bogiem w swojej działalności, służyć innym, promować małżeństwo i życie rodzinne w społeczeństwie.

Ekipa powstaje tam, gdzie kilka małżeństw pragnie pogłębienia daru Sakramentu Małżeństwa i chce skorzystać z drogi, jaką proponuje Equipes Notre-Dame. Tworzy ją od 4 – 7 małżeństw. To w sercach małżonków musi zrodzić się pragnienie, aby “wypłynąć na głębię”.

Ekipa nie jest celem samym w sobie; ona jest środkiem do służenia swoim członkom. Ma im pomóc w głębokim przeżywaniu czasu wspólnej modlitwy i czasu działania oraz w skutecznej, wzajemnej pomocy na drodze do Pana i w dawaniu o Nim świadectwa.

Żadne małżeństwo nie wchodzi do ekipy pod presją, żadne nie pozostaje w niej z przymusu. Liczy na wsparcie tych, którzy podzielają ich ideał i angażują się w tworzenie “ekipy”, ponieważ znają trudności życia chrześcijańskiego i jest świadome swojej słabości oraz ograniczoności swych wysiłków. Życie ekipy nie ogranicza się do comiesięcznego spotkania.
Modlitwa w jedności z innymi członkami ekipy i w ich intencjach, dzielenie się różnymi przeżyciami, radościami, problemami i wzajemna pomoc (duchowa, materialna) są kontynuowane podczas całego miesiąca, z inicjatywy każdego małżeństwa. Ważnym jest, aby członkowie ekipy cieszyli się z głębokiej przyjaźni, która charakteryzuje Equipes Notre-Dame i żeby poza miesięcznym spotkaniem czuli się związani z ekipą jak z wielką rodziną.

Punktem centralnym w życiu ekipy jest spotkanie miesięczne jako zgromadzenie chrześcijan, którym Chrystus obiecał, że będzie pośród nich, gdy zgromadzą się w Jego Imię (por. Mt 18, 19-20). Spotkanie miesięczne rozwija i podtrzymuje przyjaźń między małżeństwami ekipy. Jest miejscem udzielania sobie wzajemnej pomocy poprzez wspólną modlitwę, przez udzielanie sobie wsparcia i zachęty w różnych sprawach, dzielenie się realizacją “zadań”, przez wymianę myśli na temat studiowanych materiałów. Małżeństwa dzielą się owocami indywidualnych refleksji, aby światło wiary nadało znaczenia i inspiracji ich codziennemu życiu i prowadziło bliżej Boga. Ta wymiana myśli jest okazją dla członków ekipy do rozwijania i kształtowania własnego sumienia.

„Jest tam, wśród tych małżeństw gromadzących się w mieszkaniu, bardzo silna obecność Zmartwychwstałego, żyjącego, troszczącego się o wszystkich, kochającego każdego takim, jaki jest, z jego wadami i jego zaletami, gotowego, by pomagać mu stawać się takim, jakim On go chce. On jest tam, jak w wieczór Wielkiej Nocy w tej Izbie Jerozolimskiej, gdy zjawił się nagle przed oczami innych członków ekipy – Apostołów. On tchnął na nich mówiąc: >>Weźmijcie Ducha Świętegoktóre są jak owce bez pasterza<<."
ks. Henri Caffarel

Kapłan – doradca duchowy, pomaga małżonkom w budowaniu ich duchowości a podczas spotkania przypomina i urzeczywistnia obecność Chrystusa. Kapłan jest przyjacielem wśród przyjaciół dzieląc radości i smutki rodziny jaką jest ekipa. Stara się on być narzędziem jedności pomiędzy małżeństwami i wewnątrz każdego małżeństwa w miłości Chrystusa, oczywiście z zachowaniem taktu i dyskrecji. Obecność kapłana w ekipie jest przywilejem, który członkowie ekip bardzo sobie cenią. Doradca duchowy, jako specjalny przedstawiciel Chrystusa, ma misję połączyć ekipę ściśle w miłości Chrystusa i zaoferować swoją “ofiarę modlitwy” i prośby skierowanej do Ojca. Jako “sługa Słowa”, kapłan realizuje swoją służbę podczas modlitwy na spotkaniu.
Odczytuje Słowo Boże i wprowadza małżeństwa w medytację, regularnie przypominając im słowa i wymagania Ewangelii. Ścisła przyjaźń i zaufanie istniejące między kapłanem i małżeństwami, połączone z pewnym stopniem bezstronności, powoduje, że możliwe jest, aby wniósł on znaczący udział we wzrost jedności w miłości.

Małżeństwa potrzebują pomocy, aby ich codzienne troski nie wypchnęły Boga z ich życia i właśnie kapłan ma im stale przypominać o ich celu i obecności Boga w centrum ich życia. Z drugiej strony małżeństwa pomagają kapłanowi dając mu siłę, wsparcie i otwartość ekipy, co pozwala mu osiągnąć znaczący wgląd w warunki życia małżeństw i rodzin, a to z kolei pomaga mu w jego służbie.

W celu zachowania autentyczności natury sposobu życia Ruchu END i utrzymania jego żywotności duchowej oraz uzyskania nowych inspiracji i odnowienia entuzjazmu, koniecznym jest, aby małżeństwa utrzymywały kontakty z małżeństwami z innych ekip.
Poprzez nawiązanie tych kontaktów, nie powoduje się utraty charakteru żadnej z nich. Tak jak każdy członek ekipy posiada swoją osobowość, tak też i każda ekipa w Ruchu posiada swój własny odmienny charakter. Im więcej ekipa ma kontaktów z innymi ekipami tym bardziej odkrywa głęboką jedność w różnorodności w Ruchu, ale nie tylko w Ruchu lecz także w Kościele.

Karta END jest dokumentem założycielskim Ruchu.

Została ogłoszona 8 grudnia 1947 roku w kościele Świętego Augustyna w Paryżu.
Do tego dokumentu zostały dodane także Statuty Kanoniczne END oraz Dekret Stolicy Apostolskiej zatwierdzający powyższe Statuty.

Karta Equipes Notre-Dame – / 283.23 KB / PDF

Więcej www.end.org.pl

wzasiegu logo w70pxrngk